مقاله پژوهشی بهینه­‌سازی
انتخاب بهترین پیمانکار به روش AHP و VIKOR مطالعه موردی یک پروژه اجرایی در صنعت لبنیات

ساره شاکریان حقیقی؛ زهرا نژادحیدری؛ معصومه رئیس زاده؛ محمود قیومی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 79-90

https://doi.org/10.22105/mrpe.2023.181692

چکیده
  هدف: انتخاب بهترین پیمانکار به روش AHP و VIKOR مطالعه موردی یک پروژه اجرایی در صنعت  لبنیات.روش‌شناسی: انتخاب پیمانکار مناسب نقش مهمی در موفقیت و یا شکست یک پروژه بازی می‌نماید. تخصصی شدن فعالیت‌های بخش‌های گوناگون صنعت از شاخص‌های بازار کسب‌و‌کار کنونی است و برونسپاری بخشی از فعالیت‌های موردنظر سازمان به عنوان یک پروژه و انتخاب ...  بیشتر

مقاله کاربردی ارزیابی عملکرد
رویکرد تحلیلی به مدیریت دارایی ‎ها و بدهی‎ ها از طریق معیار دیرش و تاثیر آن بر عملکرد بانک‎ ها

میثم کاویانی؛ سید فخر الدین فخرحسینی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 91-101

https://doi.org/10.22105/mrpe.2023.181690

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش معرفی کارکرد معیار دیرش در مدیریت دارایی‌‌ها و بدهی‌ها و تحلیل تاثیر آن بر عملکرد بانک‌‌ها است و به‌عنوان فرآیندی اشاره دارد که در آن مجموع دارایی‌هاو بدهی‌هاروش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش کاربردی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی ارزیابی عملکرد
بررسی تاثیر روابط مدیریتی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار و نقش تعدیل‌گری آشفتگی محیطی در شرکت فولاد اکسین خوزستان

محمد شریف زادگان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 102-113

https://doi.org/10.22105/mrpe.2023.184585

چکیده
  هدف: ایجاد انعطاف‌پذیری در روش‌ها، فرایندها، محصول و تصمیم‌سازی‌های سازمانی در راستای پاسخگویی به‌موقع به تغییرات گسسته و پیوسته محیطی، ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش به بررسی روابط مدیریتی بر عملکرد بازاریابی با نقش میانجی نوآوری در سازمان و نقش تعدیل­گری آشفتگی محیطی در شرکت فولاد خوزستان می‌پردازد. تلاطم و نوسانات شدید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی ارزیابی عملکرد
سیستم استنتاج فازی سلسله‌ مراتبی ارزیابی عملکرد کارکنان ستادی: مطالعه موردی

وحید یداله نژاد؛ جعفر قیدرخلجانی؛ کریم آتشگر

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 114-133

https://doi.org/10.22105/mrpe.2023.184802

چکیده
  هدف: ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های مدیران ارشد سازمان‌ها است. در این راستا یکی از چالش‌ها، ارزیابی عملکرد کارکنان ستادی است، که به دلیل ماهیت فعالیت آن‌ها، تعریف شاخص‌­های کمی به تنهایی نمی­تواند ارزیابی قابل قبولی را ارایه دهد. لذا در این پژوهش به ارایه یک مدل فازی کاربردی جهت ارزیابی کارکنان ستادی پرداخته ...  بیشتر

مقاله مروری رده‌بندی علوم
کارکرد رده بندی علوم و جایگاه و کاربرد فلکسونومی و تاکسونومی در کتابخانه های معاصر(کتابخانه های دیجیتال)

مریم طاهری؛ فائزه دلقندی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 134-145

https://doi.org/10.22105/mrpe.2023.185294

چکیده
  هدف: در این مقاله، با توجه به حضور اینترنت و شبکه‌های فضای مجازی، کارکرد رده‌بندی علوم و جایگاه و کاربرد فلکسونومی و تاکسونومی در کتابخانه‌های معاصر (کتابخانه دیجیتال) موردبررسی قرار گرفته است. در این چکیده، ابتدا به اهمیت کارکرد رده‌بندی علوم در کتابخانه‌های معاصر اشاره شده است. رده‌بندی علوم، با ارایه یک ساختار منطقی و منسجم ...  بیشتر