مقاله پژوهشی بهره‌وری نیروی انسانی
تاثیر استراتژی‌های منابع‌انسانی بر بهره‌وری نیروی انسانی با اثر تعدیل‌گری رهبری استراتژیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

عباس قائدامینی هارونی؛ میثم بابائی فارسانی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ غلام رضا مالکی فارسانی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-13

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تعیین میزان تاثیر استراتژی‌های منابع‌انسانی بر بهره‌وری نیروی انسانی با اثر تعدیل‌گری رهبری استراتژیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بود.روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش از‌نظر هدف کاربردی و از‌نظر گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کارایی سیستم‌
یک رویکرد تحلیل مرز دوگانه برای اندازه‌گیری کارایی سیستم‌های پویا

حسین عزیزی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 14-23

چکیده
  هدف: اندازه‌گیری تغییر کارایی بین‌دوره‌ای (مانند تحلیل پنجره و شاخص مالم‌کوئیست) از دیرباز یک موضوع مورد‌توجه در تحلیل پوششی داده‌ها بوده است. بااین‌حال، این روش‌ها معمولا فعالیت‌های انتقالی بین دو دوره‌ پیاپی را مورد چشم‌پوشی قرار می‌دهند و تنها به‌طور‌مستقل روی دوره‌های زمانی جداگانه با هدف بهینه‌سازی در یک دوره منفرد ...  بیشتر

مقاله کاربردی ارزیابی عملکرد
رتبه‌بندی کشورهای اروپایی در صنعت توریسم در سال 2019 با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

نوید نیکی؛ هادی شیرویه زاد

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 24-31

چکیده
  هدف: یکی از مسایل مهم در صنعت توریسم چگونگی افزایش گردشگران خارجی با کم­ترین هزینه است . بدین منظور پیدا کردن الگویی مناسب که در این صنعت دارای رتبه بالاتری ازلحاظ جذب گردشگر با کم­ترین هزینه هستند، ضرورت دارد. به همین منظور مقاله کنونی با هدف ارایه چهارچوبی علمی جهت رتبه‌­بندی عملکرد کشورهای اروپایی در صنعت توریسم تهیه شده است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرآیند جذب کارکنان
تحلیل اثر عوامل تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی بر به‌کارگیری هوش مصنوعی در فرآیند جذب کارکنان

اردشیر بذرکار؛ مهرداد مرادزاد؛ شادی شایگان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 32-52

چکیده
  هدف: امروزه، بقای سازمان‌ها و حفظ و توسعه جایگاه صنایع در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال پایدار به انطباق و هماهنگی دانش، مهارت و تخصص نیروی انسانی با پیشرفت‌های علمی و تغییرات فناوری بستگی دارد. هدف مطالعه حاضر تحلیل اثر عوامل تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی بر به‌کارگیری هوش مصنوعی در فرآیند جذب کارکنان بود.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی عملکرد
تحلیل کمی و کیفی حضور کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2020 توکیو

میثم رحیمی زاده؛ سیدنصراله سجادی؛ علی رغبتی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 53-69

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تحلیل کمی­‌و­کیفی حضور کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2020 توکیو بوده است.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از نوع گذشته‌­نگر می‌­باشد. در این پژوهش از ابزار خاصی استفاده نشده است و داده‌­ها به‌­صورت کتابخانه­‌ای از مقالات پژوهشی و سایت­‌های معتبر جمع‌­آوری شده‌­اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی ارزیابی عملکرد
شناسایی و اولویت‌بندی شایستگی‌های کلیدی مدیران در افزایش اثربخشی مدیریت عملکرد کارکنان

اردشیر بذرکار

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 70-78

چکیده
  هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شایستگی‌های کلیدی مدیران در افزایش اثربخشی مدیریت عملکرد کارکنان بود.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوه اجرای مطالعه و جمع‌آوری داده‌ها در زمره‌ پژوهش‌های توصیفی و تحلیلی بود. نمونه آماری این پژوهش را متخصصان و مدیران باتجربه در زمینه مدیریت عملکرد ...  بیشتر