نشریه پژوهش‌های نوین در ارزیابی عملکرد از محققان و خبرگان دعوت می‌کند تا به عنوان داور به ما بپیوندند.

http://www.journal-mrpe.ir/reviewer?_action=info

چگونه به عنوان داور عضو شویم؟

اگر می‌خواهید به عنوان داور به این نشریه بپیوندید، لطفا در ابتدا در لینک زیر"ثبت نام کنید" :

http://www.journal-mrpe.ir/contacts?_action=signup

سپس رزومه (C.V) خود را برای ما (دکتر عدالت‌پناه) به ایمیل‌های () ارسال فرمایید. همچنین لطفا موضوع ایمیل را "پیوستن به تیم داوری-نشریه پژوهش‌های نوین در ارزیابی عملکرد" قرار دهید.