هدف عمده نشریه «پژوهش‌های نوین در ارزیابی عملکرد» ایجاد محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه ارزیابی عملکرد و همچنین مباحث بین ‎رشته‌‎ای مرتبط است تا آخرین یافته‌های علمی خود را به اشتراک گذارند. این نشریه در سال 1400 شروع به فعالیت کرده و از سوی موسسه آموزش عالی آیندگان به صورت فصلنامه و آنلاین منتشر می‌شود. این مجله به قوانین اخلاقی در انتشار احترام می‌گذارد و تابع قوانین کمیته اخلاق "برای انتشار (COPE)" است و متعهد به پیروی از مقررات اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در آثار علمی است. امید است که این نشریه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران گردد. به منظور نیل به این هدف، پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

 «شایان توجه است فقط مقالاتی جهت انتشار در این نشریه مورد بررسی قرار می‌گیرند که قبلاَ در نشریات و کنفرانس‌های دیگر به چاپ نرسیده باشند.»

 

 

درباره نشریه پژوهش‌های نوین در ارزیابی عملکرد:

 •           ناشر: مؤسسه آموزش عالی آیندگان
 •           فرمت:  الکترونیکی و چاپی برای نویسندگان
 •          منشور اخلاقی: «این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی  قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.»
 •          هزینه‌ها انتشار و داوریرایگان
 •          نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 •           دسترسی قبلی: دارد
 •           زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 •           حوزه  تخصصی: مهندسی صنایع، ریاضیات، مدیریت، حسابداری و مباحث بین‌رشته‌ای
 •           دسترسی به مقالات: رایگان و آزاد
 •           نوع  داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیق
 •           زمان بررسی مقالات و اعلام نتایج: زمان بررسی اولیه مقالات  7 روز کاری می‎‌باشد. سپس برای داوران ارسال می‌گردد. نتیجه نهایی طی بازه 1 لغایت 4 ماه تعیین می‌شود.

          حق کپی رایت:   Creative Commons License

 

«دسترسی به مقالات این سایت آزاد است»

«این نشریه، سرقت علمی و ادبی را با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه‌یاب (سمیم نور) مورد بررسی قرار داده و با آن مقابله می‌کند»

مقاله پژوهشی
مرور سیستماتیک مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در لجستیک

حبیبه نظیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

چکیده
  هدف: این مقاله با هدف بررسی بیشتر در موضوع مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در لجستیک (BPR)انجام شده است. BPR بازنگری و بازسازی اساسی روش‌های کسب‌وکار برای افزایش جنبه‌های مهم و حیاتی عملکردهایی مانند هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است. هم‌چنین، یک عامل اصلی برای تضمین موفقیت کسب‌وکار است. از این رو، این مطالعه مرور سیستماتیک ادبیات BPR ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل و ارزیابی خلاقیت سازمانی سازمانهای دولتی

ابوالفضل شرافت؛ فرحناز کریمی؛ سید محمد رضا داودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

چکیده
  یکی از بهترین رویکردِهای مدیریت خلاقیت، الگوی خلاقیت آمابیل می باشد،این الگو ضعفهایی داردکه محققین را بر آن داشت تا با استفاده از پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو خلاقیت سازمانیِ آمابیل و سنجش خلاقیت سازمانی به ارائه مدلی جدید در جهت توسعه مدل خلاقیت سازمانی آمابیل بپردازند. پژوهش از نوع توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات با تحلیل پوششی داده‌ها

نازیلا ادب آوازه؛ مهرزاد نوابخش؛ عاطفه امین دوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

چکیده
  شاخص اثربخشی کلی تجهیزات، شاخصی کلیدی و مبنایی برای سنجش میزان اثربخشی تجهیزات و بررسی اثربخشی سیستم نت می‌باشد. بهبود شاخص OEE به منظور بهبود و ارتقاء سطح مدیریت تجهیزات سازمانی در مدیریت عملیات تولید بسیار حایز اهمیت است. در این پژوهش مدل تحلیل پوششی داده‌ها به منظور ارزیابی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات ایجاد گردیده است. پژوهش توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رتبه‌بندی نشریه‌های علمی پژوهشی حسابداری با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی مبتنی بر نظریه کوهن

حسین رجب دری؛ محمدرضا خوش خواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، رتبه‌بندی نشریه‌های علمی پژوهشی حسابداری، با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی است تا بتوان بر اساس آن کیفیت نشریه‌های مورد بررسی را در دوره پژوهش مشخص نمود. روش: روش این پژوهش توصیفی با رویکرد علم سنجی است. جامعه آماری این مطالعه، پژوهش‌های حسابداری منتشرشده در سال‌های 1391- 1396 در نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش میانجی آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران: رابطه چابکی سازمان و بهداشت روانی کارکنان با بهره وری

الهام فاضلی ویسری؛ سید محمود نوراشرف الدین؛ مهران فاضلی ویسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر از لحاظ موضوعی به بررسی احصاء عوامل موثر در آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران و همچنین تأثیر آن بر بهره وری می پردازد و نقش چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان مورد بررسی قرار میگیرد. روش‌شناسی پژوهش: از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این راستا چهار مولفه تحت عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی سرمایه‌گذاری به منظور ارزیابی عملکرد شبکهای پویای شرکت‌های بیمه در ایران

جاوید قهرمانی-نهر؛ حامد نوذری؛ محمدابراهیم صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

چکیده
  هدف: شرکت‌های بیمه علاوه بر ایفای نقش مهمی که در ایجاد امنیت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری دارند، خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از موسسات مالی کشور از جایگاه ویژه ای در فرایند سرمایه‌گذاری برخوردار است و توجه ویژه به سیاست های سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه صنعت بیمه ضروری است. به طوری که کارآیی این صنعت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نحوه ارزیابی رفتار ریسک تحت‎ چرخه‎های مختلف عمر شرکت‎ها

میثم کاویانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار ریسک‎های سیستماتیک، غیرسیستماتیک و ریسک کل در چرخه‎های مختلف عمر شرکت‎ها و به دنبال پاسخ این سوال است که آیا رفتار ریسک شرکت‎ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است؟ روش‌شناسی پژوهش: برای دستیابی به پاسخ سوال فوق 153 شرکت موجود در بازار سرمایه تهران به روش غربال‎گری به عنوان نمونه آماری انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه کیفیت حسابرسی و واکنش تأخیری قیمت سهام با نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی

ذبیح الله خانی؛ حسین رجب دری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و واکنش تأخیری قیمت سهام با نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش کاربردی و از نوع پس رویدادی است. داده‌های پژوهش مربوط به 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1395 تا 1399 است. این پژوهش در قالب دو فرضیه مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر مدیریت پروژه و مدیریت ساخت و مدیریت ریسک بر زمان و هزینه و روند اجرایی پروژه ها ( مطالعه موردی : انبوه سازی ساختمان )

ابوذر کفاشی؛ سید احمد عدالت پناه؛ فایزه نجاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

چکیده
  هدف: در این پژوهش بررسی تاثیر سه فاکتور مدیریت پروژه, مدیریت ساخت و مدیریت ریسک بر زمان, هزینه و روند اجرایی پروژه ها, بطور کلی و به صورت موردی در خصوص پروژه های انبوه سازی ساختمان می پردازیم. روش شناسی پژوهش: در بخش اول پروژه های عمرانی به قرار ساختمان سازی - سد سازی - تونل سازی - راه سازی - انبوه سازی ساختمان - بلند مرتبه سازی به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین میزان دسترسی به اهداف سودآوری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید رضا سید نژاد فهیم؛ زهره جهان پناه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

چکیده
  Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between the level of achievement of profitability goals and profit quality in companies listed on the Tehran Stock Exchange Methodology: How are the objectives achieved? Include the main method(s) used for the research. What is the approach to the topic and what is the theoretical or subject scope of the paper? research methodology: The research hypotheses are based on data collected from 159 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1393 to 1398. To analyze the data and test the hypotheses, a multivariate ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زمان‌بندی ساعات کاری دبیران در مدارس شهرستان تربت جام با استفاده از الگوریتم ژنتیک تطبیقی

حمیدرضا یوسف زاده؛ مهدی معصومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1400

چکیده
  زمان‌بندی بهینه اختصاص دبیران به مدارس یک نمونه‌ برنامه‌ریزی ریاضی است. هر سال، پیش از شروع سال تحصیلی کارشناسان مربوط در مناطق آموزشی وزارت آموزش و پرورش موظفند کلیه دبیران را برمبنای صلاحیت کاری رتبه‌بندی نموده و با توجه به نیاز مدارس اختصاص دهند. با توجه به تعدد مدارس و تنوع واحدهای درسی، هر منطقه آموزشی با حجم بالای ساعات آموزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی با اثر تعدیل گری رهبری استراتژیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

عباس قائدامینی هارونی؛ میثم بابائی فارسانی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ غلام رضا مالکی فارسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

چکیده
  هدف این از تحقیق تعیین میزان تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی با اثر تعدیل گری رهبری استراتژیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بود .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش عملکرد تأمین کنندگان بر اساس رویکرد ناپارامتری

حسین عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

چکیده
  موفقیت یک زنجیره‌ی تأمین تا حد زیادی بستگی به انتخاب بهترین تأمین کنندگان دارد. این تصمیمات بخش مهمی از مدیریت تولید و تدارکات برای بسیاری از بنگاه‌ها هستند. در مقالات توجه زیادی به در نظر گرفتن همزمان داده‌های اصلی و ترتیبی در فرآیند انتخاب تأمین کننده نشده است. این مقاله یک رویکرد جدید تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) با مرزهای کارا و ناکارا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و ارزیابی عوامل اصلی موفقیت زنجیره تامین پایدار با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری؛ مطالعه موردی شرکت گلنور

محمد رسول اسلامیان کوپائی؛ هادی شیرویه زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

چکیده
  امروزه مدیریت زنجیره تامین تبدیل به یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل هزینه ها و بهبود عملکرد اقتصادی سازمان شده است.در این پژوهش به ارائه روشی به منظور ارزیابی عوامل اصلی موفقیت مدیریت زنجیره تأمین پایدار با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری پرداخته شده است برای این منظور ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش،عوامل اصلی موفقیت مدیریت زنجیره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه مدیریت استعداد با بهره وری کارکنان در استانداری اصفهان

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ مجید ماهرانی برزانی؛ جواد شاه محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

چکیده
  هدف این پژوهشت عیین رابطه مدیریت استعداد با بهره وری کارکنان در استانداری اصفهان بود. روشپژوهشبر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در استانداری اصفهان به تعداد 416 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 370 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر ساختارهای ارگانیکی و مکانیکی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ سمانه کلدانی؛ غلام رضا مالکی فارسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

چکیده
  هدف ازپژوهش حاضربررسی تأثیر ساختارهای ارگانیکی و مکانیکی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی بود که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های سرمایه گذاری توکا فولاد(سهامی عام) به تعداد 24 شرکت با 5340 کارمند بود که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 363 نمونه استخراج گردید.به منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد شهرداری‌های کشور در میزان صدور پروانه‌های احداث ساختمان برحسب وضعیت زمین

,وجیهه ترکیان؛ محمدعلی ضرغامی؛ مهرزاد نوابخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

چکیده
  هدف: صنعت ساختمان سازی یکی از مهمترین صنایعی است که باید به طور تخصصی به آن پرداخته شود و هر کشوری باید تلاش کند تا بهترین شرایط را برای این صنعت فراهم نماید. پروانه ساختمان سند و نوشته‌ای است که با تقاضای مالک ساختمان برای شروع عملیات ساخت وساز، توسط شهرداری صادر شده و ازمهمترین منابع درآمد شهرداری‌ها می‌باشد . هدف این مطالعه ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی نرم افزارهای تحقیق در عملیات: روشی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها

مهناز مقبولی؛ اعظم پورحبیب یکتا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

چکیده
  تحقیق در عملیات یکی از پرکاربردترین علومی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران، استادان، دانشجویان و علاقه مندان علوم کاربردی قرار گرفته است. با توجه به افزایش فعالیت انسان، بهره گیری از کامپیوتر برای بالا بردن سرعت و دقت محاسبات در اجرای الگوریتم های حل مدل های بهینه سازی اجتناب ناپذیر است. قابلیت استفاده و قابلیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد کارکنان کتابخانه های عمومی

سید رسول حسینی؛ تورج صادقی؛ حسین عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد کارکنان کتابداری در کتابخانه های عمومی شهر مشهد می-باشد. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. در تحقیق حاضر با توجه به ادبیات تحقیق، مصاحبه با خبرگان، عوامل موثر بر ارزیابی کارکنان بخش کتابداری کتابخانه‌های عمومی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر بازاریابی درونی، تعهد و نوآوری سازمانی بر مشتری مداری در فولاد خراسان

محمد علی زرین نام؛ سید رسول حسینی؛ حسین عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

چکیده
  هدف: امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک راهبرد برای اجرای برنامه های سازمان و توجه بیشتر به نیروی انسانی، شناخته شده است. فعالیتهای بازاریابی داخلی از طریق نفوذ وایجاد انگیزه در کارکنان، رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگیها را ارتقاء میدهد . هدف این مطالعه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری از طریق نوآوری سازمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهینه سازی هزینه ، زمان و کیفیت پروژه های عمران شهری

داریوش رهنما؛ سید مجتبی موحدی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

چکیده
  هدف: مدیریت زمان و هزینه و کیفیت از ارکان بسیار ضروری یک پروژه می باشند. در این پژوهش تلاش بر این است تا با شناخت دقیق و تبیین موضوع، عوامل موثر بر بهینه‌سازی هزینه، زمان و کیفیت پروژه‌های عمران شهری شهر نیشابور ارزیابی و اولویت بندی شود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش توصیفی – تحلیلی و از لحاظ نوع هدف کاربردی است. در این پژوهش ابتدا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آنالیز تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در پنج ماه اول ساال 1400 توسط رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

سعید پاپی؛ سعید محرابیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

چکیده
  بازار مسکن در ایران از دو جنبه حائز اهمیت است. نخست از بُعد اقتصاد کلان؛ زیرا صنعت ساختمان یکی از صنایع زیربنایی در کشور به‌حساب می‌آید که نگاهی به پیشینه مسکن ایران، حاکی از آن است که این بازار، متأثر از ساختار اقتصادی کشور، از الگوی خاصی پیروی می‌کند. این الگو در دهه‌های گذشته بر تحولات عرضه و تقاضای مسکن، حاکم بوده است. هدف این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چرخه تبدیل وجه نقد و عملکرد جاری و آتی: شواهدی از بازار سرمایه ایران

وحید مهدوی خو؛ محسن ایمنی؛ سید احمد عدالت پناه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

چکیده
  هدف: شرایط اقتصادی در زمان‌های رونق یا رکود آثار متفاوتی بر سرمایه در گردش و عملکرد شرکت‌ها دارد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و عملکرد جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. روش‌شناسی پژوهش: نمونه آماری پژوهش حاضر که متشکل از 113 شرکت، در بازده زمانی 9 ساله از سال 1390- 1398 است. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل و ارزیابی رضایت مندی در شرکت گاز استان خراسان جنوبی

محسن صفاریان؛ ملیحه نیک سیرت؛ مهدی فاطمی؛ سید محمود هاشمی؛ فاطمه قربانی؛ زینب خسروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

چکیده
  هدف: در دنیای امروز، شرکتها باید بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و توانمندی‌های خود را متوجه رضایت مشتری کنند؛ چراکه مشتریان تنها منبع بازگشت سرمایه هستند. رضایت مشتری نگرشی اساسی درباره مسائل مربوط به مشتریان و بهبود عملکرد سازمان به دست می‌دهد. در این پژوهش، میزان رضایت ذینفعان شرکت گاز استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است. ...  بیشتر

ابر واژگان