هدف عمده نشریه «پژوهش‌های نوین در ارزیابی عملکرد» ایجاد محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه رشته‌های مهندسی صنایع، ریاضیات، مدیریت، حسابداری و مباحث بین رشته‌‎ای می‌باشد تا آخرین یافته‌های علمی در ارتباط با حوزه‌های مربوطه خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند. امید است که این نشریه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران گردد. به منظور نیل به این هدف، پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

 مهم‌ترین حوزه‌های مورد تاکید برای انتشار مقاله‌ها به شرح زیر می‌باشند:

 • گزارش‌های مالی و حسابرسی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان‌ها
 •  مدیریت عملیات
 • تحلیل پوششی داده‌ها
 •  تکنیک‌های بهینه‌سازی
 • مدیریت و کنترل پروژه
 • مدیریت ریسک
 • کاربرد‌های فناوری اطلاعات در ارزیابی عملکرد
 • کاربرد‌های نوآورانه فناوری اطلاعات در سازمان
 • بازطراحی فرآیندهای کسب‌و‌کار
 • سیستم‌های هوش تجاری(هوشمندسازی کسب‌و‌کار)
 • سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم
 • بهینه‌سازی فرآیند و کنترل کیفیت
 • رویکرد‌های نوین در لجستیک و مدیریت زنجیره تامین
 • آنالیز‌های عددی
 • مدیریت استراتژیک