هدف عمده نشریه «پژوهش‌های نوین در ارزیابی عملکرد» ایجاد محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه رشته‌های مهندسی صنایع، ریاضیات، مدیریت، حسابداری و مباحث بین رشته‌‎ای می‌باشد تا آخرین یافته‌های علمی در ارتباط با حوزه‌های مربوطه خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند. امید است که این نشریه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران گردد. به منظور نیل به این هدف، پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

 مهم‌ترین حوزه‌های مورد تاکید برای انتشار مقاله‌ها به شرح زیر می‌باشند:

1-  مدیریت منابع انسانی (ارزیابی عملکرد کارکنان)

2-  حسابداری (ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بورسی و غیربورسی، BSC و ...)

3-  مدیریت رفتار سازمانی (ارزیابی عملکرد سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی و ...)

4- مهندسی صنایع (EFQM و ...)

5-  تحلیل داده‌ها

 و سایر رشته‌‎های مرتبط با عنوان نشریه