«پژوهش‌های نوین در ارزیابی عملکرد»، نشریه‌ای است با رویکرد علمی در سال 1400 در زمینه مطالعات مربوط به حوزه‌های مهندسی صنایع، ریاضیات، مدیریت، حسابداری و مباحث بین رشته ای به صورت فصلی و آنلاین توسط موسسه آموزش عالی آیندگان منتشر می‌شود. این نشریه با رسالت توسعه‌ دانش و پژوهش، به ایجاد مبادلات علمی، انتشار و توزیع اطلاعات در حوزه‌های یادشده، مبادرت می‌ورزد. ارجاع به منابع بروز، مرور ادبیات نظام‌مند به گونه‌ای که طیف مناسبی از مباحث مربوط به موضوع مقاله را پوشش دهد از اهمیت به سزایی برای نشریه برخوردار است، لذا ارائه تحلیل‌های مناسب و دستیابی به نتایج نوین موجب می‌شود مقاله در اولویت داوری قرار گیرد.

مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند. از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود جهت ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال نمایند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

قابل ذکر است که کلیه مقالات پذیرفته شده، بدون پرداخت وجه در نشریه به چاپ خواهد رسید. در ضمن، ارسال مقاله به نشریه، بدون هزینه، امکان پذیر می باشد.

مقالات در نشریه توسط نرم افزار مشابه یاب سمیم نور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. چنانچه میزان مشابهت کمتر از %15 باشد، مورد تایید نشریه خواهد بود.

 

همچنین از نویسندگان درخواست می‌شود موارد زیر را مدنظر قرار دهند:

 

  • چنانچه نویسندگان دارای حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی هستند، در قسمت تشکر و قدردانی مقاله ذکر نمایند.
  • بازه بررسی مقالات دریافتی (اعلام نظر به نویسنده یا آغاز فرآیند داوری) حداکثر 7 روز کاری است.
  • فرایند داوری و اعلام نتیجه نهایی 1 تا 4 ماه می‌باشد.
  • فرآیند داوری برای هر مقاله، توسط حداقل 2 داور از داوران نشریه انجام می پذیرد.