اطلاعات تماس:

لطفاً در صورت داشتن هرگونه سؤال با شماره زیر تماس برقرار نماید.

نشریه پژوهش‌های نوین در ارزیابی عملکرد

(Modern Research in Performance Evaluation)
دفتر نشریه:
موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران
کد پستی: : ۴۶۸۱۸۵۳۶۱۷

تلفن:54310428-011

تلفکس: 54288856-011
ایمیل: mrpe@aihe.ac.ir
www.journal-mrpe.ir

آدرس: مازندران، تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهیدان دانشجو، موسسه آموزش عالی آیندگان.

 


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image