نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل کمی­‌و­کیفی حضور کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2020 توکیو بوده است.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از نوع گذشته‌­نگر می‌­باشد. در این پژوهش از ابزار خاصی استفاده نشده است و داده‌­ها به‌­صورت کتابخانه­‌ای از مقالات پژوهشی و سایت­‌های معتبر جمع‌­آوری شده‌­اند. در این پژوهش، عملکرد 65 ورزشکار اعزامی در قالب 16 رشته ورزشی شامل والیبال، بسکتبال، شمشیربازی، کشتی، کاراته، وزنه‌برداری، دو و میدانی، تیراندازی، بوکس، تکواندو، بدمینتون، تنیس روی میز، تیراندازی با کمان، دوچرخه‌سواری، شنا و قایق­رانی، در بازی‌های المپیک 2020 توکیو ارزیابی و تحلیل شده است.
یافته‌ها: عملکرد کاروان ایران در المپیک 2020 توکیو از نظر کمی (تعداد مدال کسب‌شده) در رتبه سوم بعد از 2012 لندن و 2016 ریو و همراه با 1952 هلسینکی (بدون داشتن مدال طلا) قرار می‌­گیرد و از حیث کیفی بعد از المپیک 2012 لندن در رتبه دوم قرار می­‌گیرد، به تعبیری کاروان کشورمان در بازی‌های المپیک 2020 توکیو دومین نتیجه کیفی در تاریخ ورزش ایران را در بازی‌های المپیک تابستانی به دست آورده است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: در انتها تک‌ به ‌تک رشته­های حاضر در بازی‌های المپیک 2020 توکیو مورد ارزیابی قرار گرفتند و پیشنهاد‌هایی مثل حضور مربی بدن‌ساز و روان­شناس، اصلاح رویه­‌های برگزاری اردوها، جوان‌گرایی و پشتوانه سازی برای ایجاد فضای رقابت، توجه ویژه به بانوان، تامین تجهیزات برای استان‌های مستعد و ... برای حضور در دوره بعدی بازی­‌ها ارایه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative analysis of the Iranian sports delegation at Tokyo 2020 Olympic Games

نویسندگان [English]

  • Meysam Rahimizadeh 1
  • Seyed Nasrolah Sajadi 2
  • Ali Reghbati 3

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran.

2 Department of Sports Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences,Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to quantitatively and qualitatively analyze the presence of the Iranian sports caravan in the 2020 Tokyo Olympic Games.
Methodology: This research is descriptive, analytical, and retrospective. In this research, no special tools were used, and the data were collected in the form of a library of research articles and reliable sites. In this research, the performance of 65 athletes sent in 16 sports including volleyball, basketball, fencing, wrestling, karate, weightlifting, athletics, shooting, boxing, taekwondo, badminton, table tennis, archery, cycling, swimming, rowing, has been evaluated and analyzed in the 2020 Tokyo Olympic Games.
Findings: The performance of Iran's convoy in the 2020 Tokyo Olympics in terms of quantity (number of medals won) ranks third after London 2012 and Rio 2016, along with Helsinki 1952 (without having a gold medal), and in terms of quality, after the 2012 London Olympics, it ranks second. In other words, our country's convoy in the 2020 Tokyo Olympic Games has achieved the second qualitative result in the history of Iranian sports in the summer Olympic Games.
Originality/Value: At the end, each discipline in the Tokyo 2020 Olympic Games was evaluated, and suggestions such as the presence of a bodybuilding coach and psychologist, reforming the procedures of holding camps, rejuvenation and support to create a competitive environment, special attention to women, providing equipment for qualified provinces and etc. were presented to participate in the next period of the games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tokyo
  • Olympic games
  • Performance
  • Analysis
[1]        Zareian, H., Kordi, M. R., Rajabi, H., & Rezaei, Z. (2018). Performance analysis of Iran sport delegation in 2016 Rio de Janerio Olympic Games. Sport management studies, 10(51), 17–46.
[2]        Müller, M., Wolfe, S. D., Gaffney, C., Gogishvili, D., Hug, M., & Leick, A. (2021). An evaluation of the sustainability of the Olympic Games. Nature sustainability, 4(4), 340–348. DOI:10.1038/s41893-021-00696-5
[3]        Murakami, M., Miura, F., Kitajima, M., Fujii, K., Yasutaka, T., Iwasaki, Y., … Imoto, S. (2021). COVID-19 risk assessment at the opening ceremony of the Tokyo 2020 Olympic Games. Microbial risk analysis, 19, 100162. DOI:10.1016/j.mran.2021.100162
[4]        Duignan, D. M. B. (2021). Leveraging Tokyo 2020 to re-image Japan and the Olympic city, post-Fukushima. Journal of destination marketing and management, 19, 100486. DOI:10.1016/j.jdmm.2020.100486
[5]        Nunes, R. A. (2019). Women athletes in the Olympic Games. Journal of human sport and exercise, 14(3), 674–683. DOI:10.14198/JHSE.2019.143.17
[6]        Alidoust Ghahfarokhi, E., Sajjadi, S. N., Mahmoudi, A., & Sa’atchian, V. (2014). The evaluation of development priorities and strategies of judo championship in Iran. Sport management journal, 6(2), 231–246.
[7]        Chappelet, J. L. (2019). Beyond legacy: assessing Olympic Games performance. Journal of global sport management, 4(3), 236–256. DOI:10.1080/24704067.2018.1537681
[8]        Vaishya, R. (2020). COVID-19 pandemic and the Olympic Games. Journal of clinical orthopaedics and trauma, 11, S281–S282. DOI:10.1016/j.jcot.2020.05.019
[9]        Eydi, H., & Asgari, B. (2014). Appraisal and analyze of Iran performance in the Asian Games compared with other competitors. Organizational behavior management in sport studies, 1(1), 73–84.
[10]      Zanjrichi, S. M., Khatibi Aghda, A., & Peymanfar, M. (2015). Efficiency appraisal of Iranian’s results in Olympic Games during last 64 years based on data envelopment analysis (DEA). Sport management journal, 7(5), 687–700.
[11]      Bahrami, S., & Asgari, B. (2019). The prediction of the performance of Asian countries in the Olympics based on past performance. Sport management studies, 11(54), 191–204.
[12]      Nicholls, S. B., James, N., Wells, J., & Parmar, N. (2022). Performance analysis practice within Olympic and Paralympic sports: A comparison of coach and analyst experiences. International journal of performance analysis in sport, 22(3), 343–351. DOI:10.1080/24748668.2022.2054623