مقاله پژوهشی مدیریت زنجیره‌تامین
شناسایی و ارزیابی عوامل اصلی موفقیت زنجیره‌تامین پایدار با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: شرکت گلنور)

محمد رسول اسلامیان کوپائی؛ هادی شیرویه زاد

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 226-243

چکیده
  هدف: امروزه مدیریت زنجیره‌تامین تبدیل به یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل هزینه‌ها و بهبود عملکرد اقتصادی سازمان شده است. در این پژوهش به ارایه روشی به‌منظور ارزیابی عوامل اصلی موفقیت مدیریت زنجیره‌تامین پایدار با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری پرداخته شده است. پژوهش کنونی در شرکت گلنور در شهر اصفهان انجام شد.روش ­شناسی پژوهش: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی کارایی متقاطع
ارزیابی کارایی متقاطع واحدهای پرورش قارچ صدفی و دکمه‌ای استان‌های کشور با در نظر گرفتن خروجی نامطلوب

,وجیهه ترکیان؛ شهروز بامداد

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 244-253

چکیده
  هدف: کشورایران به دلیل داشتن تنوع آب و هوایی قادر به تولید انواع قارچ خوراکی می‌باشد که به دلیل عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا، امکان کشت در تمامی فصول و ارزش دارویی از اهمیت بالایی برخورداراست. با این وجود پرورش قارچ موجب تولید پسماند می‌گردد که برای انسان و محیط زیست مشکل‌ساز است. هدف پژوهش حاضرارزیابی کارایی متقاطع واحدهای پرورش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی عملکرد
ارزیابی پرستاران بیمارستان‌ها با روش DEAHP

بیژن رحمانی پرچکلایی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 254-261

چکیده
  هدف: با توجه به نقش بسیار مهم و اساسی بیمارستان­ها در حفظ سلامت جامعه و بهبود تدریجی و موثر بیمار عملکرد پرستاران بیمارستان‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش‌شناسی پژوهش: با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها به بررسی پرستاران بیمارستان‌­ها پرداخته شده است. برای برقراری اصل تجربی تعداد واحدهای بزرگ­تر یا مساوی با سه برابر مجموع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد واکسیناسیون علیه بیماری کووید-19 در کنترل سرایت و نرخ فوت در کشورهای آسیایی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

مایا جمشیدی؛ هادی شیرویه زاد

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 262-274

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد واکسیناسیون در کشورهای آسیایی جهت مدیریت بیماری کووید-19 در دو حوزه کنترل سرایت بیماری و مهار موارد فوت (کنترل نرخ مرگ‌و‌میر) با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها در دو فاز انجام گردیده است. روش‌شناسی پژوهش: در فاز نخست مقادیر کارایی بر اساس جمعیت کشورها و تعداد افرادی که به‌طور کامل واکسینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی عملکرد
بررسی عوامل و ارزیابی رضایتمندی ذینفعان در شرکت گاز استان خراسان جنوبی

محسن صفاریان؛ ملیحه نیک سیرت؛ مهدی فاطمی؛ سید محمود هاشمی؛ فاطمه قربانی؛ زینب خسروی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 275-282

چکیده
  هدف: در دنیای امروز، شرکت‌ها باید بخش عمده­ای از فعالیت­‌ها و توانمندی‌­های خود را متوجه رضایت مشتری کنند؛ چرا که مشتریان تنها منبع بازگشت سرمایه هستند. رضایت مشتری نگرشی اساسی درباره مسایل مربوط به مشتریان و بهبود عملکرد سازمان به دست می‌دهد. در این پژوهش، میزان رضایت ذینفعان شرکت گاز استان خراسان جنوبی مورد‎‎‌بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی عملکرد
تاثیر مهارت‌های انسانی مدیران بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران

میثم اشبه؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ محمدعلی سرلک

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 283-294

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر مهارت‌های انسانی مدیران بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان در شرکت سهامی بیمه می‌­پردازد. روش‌شناسی پژوهش: این مقاله به روش توصیفی-همبستگی و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش 68 نفر می‌باشند که براساس جدول مورگان تعداد 57 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه‌ ...  بیشتر