مقاله پژوهشی ارزیابی ریسک
بررسی تاثیر مدیریت پروژه و مدیریت ساخت و مدیریت ریسک بر زمان و هزینه و روند اجرایی پروژه ها ( مطالعه موردی : انبوه سازی ساختمان )

ابوذر کفاشی؛ سید احمد عدالت پناه؛ فایزه نجاتی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 160-170

چکیده
  هدف: در این پژوهش بررسی تاثیر سه فاکتور مدیریت پروژه, مدیریت ساخت و مدیریت ریسک بر زمان, هزینه و روند اجرایی پروژه ها, بطور کلی و به صورت موردی در خصوص پروژه های انبوه سازی ساختمان می پردازیم.روش شناسی پژوهش: در بخش اول پروژه های عمرانی به قرار ساختمان سازی - سد سازی - تونل سازی - راه سازی - انبوه سازی ساختمان - بلند مرتبه سازی به عنوان گزینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی عملکرد
طراحی مدل و ارزیابی خلاقیت سازمانی سازمانهای دولتی

ابوالفضل شرافت؛ فرحناز کریمی؛ سید محمد رضا داودی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 171-190

چکیده
  هدف: یکی از بهترین رویکردهای مدیریت خلاقیت، الگوی خلاقیت آمابیل می‌باشد، این الگو ضعف‌هایی دارد که محققین را بر آن داشت تا با استفاده از پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو خلاقیت سازمانی آمابیل و سنجش خلاقیت سازمانی به ارایه مدلی جدید در جهت توسعه مدل خلاقیت سازمانی آمابیل بپردازند.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی و مدل یابی معادلات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهره‌وری نیروی انسانی
بررسی رابطه مدیریت استعداد با بهره‌وری کارکنان در استانداری اصفهان

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ مجید ماهرانی برزانی؛ جواد شاه محمدی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 191-201

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه مدیریت استعداد با بهره‌وری کارکنان در استانداری اصفهان بود.روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در استانداری اصفهان به تعداد 416 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 370 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کیفیت حسابرسی
رابطه کیفیت حسابرسی و واکنش تأخیری قیمت سهام با نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی

ذبیح الله خانی؛ حسین رجب دری

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 202-212

چکیده
  هدف:  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و واکنش تاخیری قیمت سهام با نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش کاربردی و از نوع پس رویدادی است. داده­های پژوهش مربوط به 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال­های 1395 تا 1399 است.روش‌شناسی پژوهش:  این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی عملکرد
بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در پنج ماه اول سال 1400 توسط رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

سعید پاپی؛ سعید محرابیان

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 213-218

چکیده
  هدف: بازار مسکن در ایران از دو جهت حائز اهمیت است. ابتدا از بعد اقتصاد کلان؛ ازآنجایی‌که صنعت ساختمان یکی از صنایع زیربنایی کشور است، چرخش چرخ‌های آن باعث رونق چند صنعت بالادستی و پایین‌دستی و درنتیجه رونق اقتصادی کشور می‌شود. اهمیت دیگر این صنعت ازنظر مسکن است؛ زیرا در حال حاضر هزینه مسکن مهم‌ترین قسمت هزینه اکثر خانوارهای ایرانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی عملکرد
ارزیابی نرم‌افزارهای تحقیق در عملیات: روشی مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها

مهناز مقبولی؛ اعظم پورحبیب

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 219-225

چکیده
  هدف: تحقیق در عملیات توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. با افزایش فعالیت انسان، استفاده از رایانه در پیاده‌سازی الگوریتم‌های بهینه‌سازی دقیق و سریع اجتناب ناپذیر به‌نظر می‌رسد. قابلیت استفاده و قابلیت اطمینان دو ویژگی مهم برای کیفیت نرم‌افزار هستند و می‌توانند نقش مهمی در بهبود تجربه کاربر داشته باشند.روش‌شناسی پژوهش: ...  بیشتر