مقاله پژوهشی ارزیابی عملکرد
مدل‌سازی سرمایه‌گذاری برای بررسی عملکرد شبکه‌ای پویای شرکت‌های بیمه در ایران

جاوید قهرمانی-نهر؛ حامد نوذری؛ محمدابراهیم صادقی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 67-79

چکیده
  هدف: شرکت‌های بیمه علاوه بر ایفای نقش مهمی که در ایجاد امنیت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری دارند، خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. صنعت بیمه کشور به‌عنوان یکی از مؤسسات مالی کشور از جایگاه ویژه‌ای در فرایند سرمایه‌گذاری برخوردار است و توجه ویژه به سیاست‌های سرمایه‌گذاری مناسب درزمینهٔ صنعت بیمه ضروری است. به‌طوری‌که کارایی این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی عملکرد
چرخه تبدیل وجه نقد و عملکرد جاری و آتی: شواهدی از بازار سرمایه ایران

وحید مهدوی خو؛ محسن ایمنی؛ سید احمد عدالت پناه

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 80-92

چکیده
  هدف: شرایط اقتصادی در زمان‌های رونق یا رکود آثار متفاوتی بر سرمایه در گردش و عملکرد شرکت­ها دارد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و عملکرد جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش:  نمونه آماری پژوهش حاضر که متشکل از 113 شرکت، در بازده زمانی 9 ساله از سال 1391- 1399 است. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت بحران
بررسی نقش میانجی آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران: رابطه چابکی سازمان و بهداشت روانی کارکنان با بهره‌وری

الهام فاضلی ویسری؛ سید محمود نوراشرف الدین؛ مهران فاضلی ویسری

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 93-111

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر ازلحاظ موضوعی به بررسی احصاء عوامل مؤثر در آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران و همچنین تأثیر آن بر بهره‌وری می‌پردازد و نقش چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان موردبررسی قرار می‌گیرد.روش‌شناسی پژوهش: ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. در این راستا چهار مؤلفه تحت عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی مجدد
مرور سیستماتیک مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در لجستیک

حبیبه نظیف

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 112-126

چکیده
  هدف: این مقاله باهدف بررسی بیشتر در موضوع مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار در لجستیک (BPR) انجام‌شده است. BPR بازنگری و بازسازی اساسی روش‌های کسب‌وکار برای افزایش جنبه‌های مهم و حیاتی عملکردهایی مانند هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است. هم‌چنین، یک عامل اصلی برای تضمین موفقیت کسب‌وکار است. ازاین‌رو، این مطالعه مرور سیستماتیک ادبیات BPR ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهینه­‌سازی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهینه‌سازی هزینه، زمان و کیفیت پروژه‌های عمران شهری

داریوش رهنما؛ سید مجتبی موحدی فر

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 127-146

چکیده
  هدف: مدیریت زمان و هزینه و کیفیت از ارکان بسیار ضروری یک پروژه می‌باشند. در این پژوهش تلاش بر این است تا با شناخت دقیق و تبیین موضوع، عوامل مؤثر بر بهینه­‌سازی هزینه، زمان و کیفیت پروژه‌­های عمران شهری شهر نیشابور ارزیابی و اولویت‌بندی شود.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش توصیفی – تحلیلی و ازلحاظ نوع هدف کاربردی است. در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کیفیت سود
بررسی رابطه بین میزان دسترسی به اهداف سودآوری و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید رضا سید نژاد فهیم؛ زهره جهان پناه

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 147-159

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین میزان دسترسی به اهداف سودآوری و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش‌شناسی پژوهش: فرضیه‌های پژوهش بر اساس داده‌های گردآوری شده از 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال‌های 1393 تا 1398 است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، از الگوی ...  بیشتر