نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: بازار مسکن در ایران از دو جهت حائز اهمیت است. ابتدا از بعد اقتصاد کلان؛ ازآنجایی‌که صنعت ساختمان یکی از صنایع زیربنایی کشور است، چرخش چرخ‌های آن باعث رونق چند صنعت بالادستی و پایین‌دستی و درنتیجه رونق اقتصادی کشور می‌شود. اهمیت دیگر این صنعت ازنظر مسکن است؛ زیرا در حال حاضر هزینه مسکن مهم‌ترین قسمت هزینه اکثر خانوارهای ایرانی است. ارزیابی عملکرد موضوعی بوده است که از زمان معرفی تئوری‌های مدیریت کلاسیک همواره موردتوجه بوده است.
روش‌شناسی پژوهش: ارزیابی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در پنج ماه اول سوال 1400 است. بدین منظور، کارایی مناطق بیست و دوگانه شهر تهران با مدل‌های رتبه‌بندی CCR خروجی‌محور از طریق نرم‌افزار گمز تعیین و با مدل اندرسن و پیترسن، رتبه‌بندی شدند. باوجود تقاضای جامعه برای اطلاع از ویژگی این بازار، در این پژوهش تلاش شده است که به کمک روش تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل‌های قابل اتکایی سنجیده شود.
یافته‌ها: نتایج حاصل می‌تواند در تصمیم‌گیری برای امور در راستای هر چه بیشتر و بهتر ارایه دادن خدمات و رضایت شهروندان موثر واقع شود.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: یکی از مهم‌ترین آن‌ها تکنیک پیشرفته تحلیل پوششی داده‌ها است. با توجه به این‌که یکی از کاربردی‌ترین تکنیک‌ها در ارزیابی کارایی، تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها است. در این تحقیق با به‌کارگیری این تکنیک قدرتمند ریاضی، به محاسبه حجم معاملات مسکن مناطق بیست و دوگانه شهر تهران پرداخته‌ شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of housing market developments in Tehran in the first five months of 1400 by data envelopment analysis approach

نویسندگان [English]

  • Saeed Papi
  • Saeid Mehrabian

Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Kharazmi university, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The housing market in Iran is important in two ways. First from the macroeconomic dimension; because the construction industry is one of the infrastructure industries in the country, the rotation of its wheels causes the prosperity of several upstream and downstream industries, and consequently, the economic prosperity of the country. Another importance of this industry is in terms of housing; because the cost of housing is currently the most important part of the cost of most Iranian households. Performance appraisal has been a topic that has always been considered since the introduction of classical management theories.
Methodology: The study evaluates the developments of the housing market in Tehran in the first five months of 1400. For this purpose, the efficiency of the twenty-two districts of Tehran was determined by output-oriented CCR rating models through Gomez software and were ranked by Anderson and Petersen models. Despite the public demand for information about the quality of this market, in this study, an attempt has been made to measure reliable analysis using data envelopment analysis method.
Findings: The results can be effective in decision-making in order to provide more and better services and citizen satisfaction.
Originality/Value: One of the most important of these is the advanced data envelopment analysis technique. Given that one of the most practical techniques in performance appraisal is data envelopment analysis technique. In this research, using this powerful mathematical technique, the volume of housing transactions in the twenty-two districts of Tehran has been calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis
  • Efficiency
  • Housing market
  • Performance appraisal
  • Ranking
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research2(6), 429-444. https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8
Plebankiewicz, E. (2009). Contractor prequalification model using fuzzy sets. Journal of civil engineering and management15(4), 377-385. http://dx.doi.org/10.3846/1392-3730.2009.15.377-385
Tsenkova, S. (2012). Private sector housing management: post-socialist. International encyclopedia of housing home, 420-426. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-047163-1.00473-2
Gilbert, A. G. (2014). Free housing for the poor: an effective way to address poverty?. Habitat international41(1), 253-261. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.08.009
 Al-Mohannadi, A. S., & Furlan, R. (2019). Socio-cultural patterns embedded into the built form of Qatari houses: regenerating architectural identity in Qatar. Journal of urban regeneration & renewal12(4), 336-358. http://hdl.handle.net/10576/11561