نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی دانشگاه پیام نور

2 گروه ریاضی آموزش و پرورش

چکیده

زمان‌بندی بهینه اختصاص دبیران به مدارس یک نمونه‌ برنامه‌ریزی ریاضی است. هر سال، پیش از شروع سال تحصیلی کارشناسان مربوط در مناطق آموزشی وزارت آموزش و پرورش موظفند کلیه دبیران را برمبنای صلاحیت کاری رتبه‌بندی نموده و با توجه به نیاز مدارس اختصاص دهند. با توجه به تعدد مدارس و تنوع واحدهای درسی، هر منطقه آموزشی با حجم بالای ساعات آموزشی مواجه است که باید با ارائه یک زمان‌بندی مناسب، نیازهای موجود را برطرف کند. در این مقاله به منظور حل مساله مطرح شده یک مدل ریاضی مناسب ارائه شده است. سپس با استفاده از یک رویکرد ابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک اصلاحی سعی شده است علاوه بر حل مسأله در یک زمان معقول، رضایت‌مندی دبیران را نیز افزایش دهد. نتایج عددی حاصل از اعمال روش پیشنهادی بر روی مدارس منطقه آموزشی شهرستان تربت‌جام، حکایت از کارایی روش پیشنهادی در کمترین زمان ممکن در مقایسه با حل دستی مسأله دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teachers timetabling in Torbat-e-Jam schools using constructive genetic algorithm

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Yousefzadeh 1
  • Mahdi Masumi 2

1 Department of Mathematics-Payame Noor University

2 Teachers of educational ministry

چکیده [English]

Optimal scheduling of teachers' assignments to schools is an example of mathematical programming. Each year, At the beginning of the school, the relevant experts in the educational areas of the Ministry of Education are required to rank all teachers based on their work competence and assign them according to some constraints due to the schools. Due to the multiplicity of schools and the variety of courses, each educational district is faced with a high volume of educational times, which must meet the existing needs by providing an appropriate schedule. In this paper, in order to solve the problem, a suitable mathematical model is presented. Then, using an innovative approach based on a constructive genetic algorithm (CGA), in addition to solving the problem in a reasonable time, it has been tried to increase teachers' satisfaction. Numerical results obtained from the application of the proposed algorithm on schools in the schools of Torbat-e-Jam city indicate the efficiency of the proposed algorithm in the shortest possible time compared to manual ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Timetabling
  • Scheduling
  • Mathematical programming
  • Meta-heuristic algorithm