1. مرور سیستماتیک مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در لجستیک

حبیبه نظیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

چکیده
  هدف: این مقاله با هدف بررسی بیشتر در موضوع مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در لجستیک (BPR)انجام شده است. BPR بازنگری و بازسازی اساسی روش‌های کسب‌وکار برای افزایش جنبه‌های مهم و حیاتی عملکردهایی مانند هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است. هم‌چنین، یک عامل اصلی برای تضمین موفقیت کسب‌وکار است. از این رو، این مطالعه مرور سیستماتیک ادبیات BPR ...  بیشتر

2. طراحی مدل و ارزیابی خلاقیت سازمانی سازمانهای دولتی

ابوالفضل شرافت؛ فرحناز کریمی؛ سید محمد رضا داودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

چکیده
  یکی از بهترین رویکردِهای مدیریت خلاقیت، الگوی خلاقیت آمابیل می باشد،این الگو ضعفهایی داردکه محققین را بر آن داشت تا با استفاده از پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو خلاقیت سازمانیِ آمابیل و سنجش خلاقیت سازمانی به ارائه مدلی جدید در جهت توسعه مدل خلاقیت سازمانی آمابیل بپردازند. پژوهش از نوع توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه ...  بیشتر

3. ارزیابی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات با تحلیل پوششی داده‌ها

نازیلا ادب آوازه؛ مهرزاد نوابخش؛ عاطفه امین دوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400

چکیده
  شاخص اثربخشی کلی تجهیزات، شاخصی کلیدی و مبنایی برای سنجش میزان اثربخشی تجهیزات و بررسی اثربخشی سیستم نت می‌باشد. بهبود شاخص OEE به منظور بهبود و ارتقاء سطح مدیریت تجهیزات سازمانی در مدیریت عملیات تولید بسیار حایز اهمیت است. در این پژوهش مدل تحلیل پوششی داده‌ها به منظور ارزیابی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات ایجاد گردیده است. پژوهش توصیفی ...  بیشتر

4. رتبه‌بندی نشریه‌های علمی پژوهشی حسابداری با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی مبتنی بر نظریه کوهن

حسین رجب دری؛ محمدرضا خوش خواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، رتبه‌بندی نشریه‌های علمی پژوهشی حسابداری، با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی است تا بتوان بر اساس آن کیفیت نشریه‌های مورد بررسی را در دوره پژوهش مشخص نمود. روش: روش این پژوهش توصیفی با رویکرد علم سنجی است. جامعه آماری این مطالعه، پژوهش‌های حسابداری منتشرشده در سال‌های 1391- 1396 در نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری ...  بیشتر

5. بررسی نقش میانجی آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران: رابطه چابکی سازمان و بهداشت روانی کارکنان با بهره وری

الهام فاضلی ویسری؛ سید محمود نوراشرف الدین؛ مهران فاضلی ویسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر از لحاظ موضوعی به بررسی احصاء عوامل موثر در آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران و همچنین تأثیر آن بر بهره وری می پردازد و نقش چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان مورد بررسی قرار میگیرد. روش‌شناسی پژوهش: از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این راستا چهار مولفه تحت عنوان ...  بیشتر

6. مدل‌سازی سرمایه‌گذاری به منظور ارزیابی عملکرد شبکهای پویای شرکت‌های بیمه در ایران

جاوید قهرمانی-نهر؛ حامد نوذری؛ محمدابراهیم صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

چکیده
  هدف: شرکت‌های بیمه علاوه بر ایفای نقش مهمی که در ایجاد امنیت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری دارند، خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از موسسات مالی کشور از جایگاه ویژه ای در فرایند سرمایه‌گذاری برخوردار است و توجه ویژه به سیاست های سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه صنعت بیمه ضروری است. به طوری که کارآیی این صنعت ...  بیشتر

7. نحوه ارزیابی رفتار ریسک تحت‎ چرخه‎های مختلف عمر شرکت‎ها

میثم کاویانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار ریسک‎های سیستماتیک، غیرسیستماتیک و ریسک کل در چرخه‎های مختلف عمر شرکت‎ها و به دنبال پاسخ این سوال است که آیا رفتار ریسک شرکت‎ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است؟ روش‌شناسی پژوهش: برای دستیابی به پاسخ سوال فوق 153 شرکت موجود در بازار سرمایه تهران به روش غربال‎گری به عنوان نمونه آماری انتخاب ...  بیشتر

8. رابطه کیفیت حسابرسی و واکنش تأخیری قیمت سهام با نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی

ذبیح الله خانی؛ حسین رجب دری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و واکنش تأخیری قیمت سهام با نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش کاربردی و از نوع پس رویدادی است. داده‌های پژوهش مربوط به 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1395 تا 1399 است. این پژوهش در قالب دو فرضیه مورد بررسی ...  بیشتر

9. بررسی تاثیر مدیریت پروژه و مدیریت ساخت و مدیریت ریسک بر زمان و هزینه و روند اجرایی پروژه ها ( مطالعه موردی : انبوه سازی ساختمان )

ابوذر کفاشی؛ سید احمد عدالت پناه؛ فایزه نجاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

چکیده
  هدف: در این پژوهش بررسی تاثیر سه فاکتور مدیریت پروژه, مدیریت ساخت و مدیریت ریسک بر زمان, هزینه و روند اجرایی پروژه ها, بطور کلی و به صورت موردی در خصوص پروژه های انبوه سازی ساختمان می پردازیم. روش شناسی پژوهش: در بخش اول پروژه های عمرانی به قرار ساختمان سازی - سد سازی - تونل سازی - راه سازی - انبوه سازی ساختمان - بلند مرتبه سازی به عنوان ...  بیشتر

10. بررسی رابطه بین میزان دسترسی به اهداف سودآوری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید رضا سید نژاد فهیم؛ زهره جهان پناه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

چکیده
  Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between the level of achievement of profitability goals and profit quality in companies listed on the Tehran Stock Exchange Methodology: How are the objectives achieved? Include the main method(s) used for the research. What is the approach to the topic and what is the theoretical or subject scope of the paper? research methodology: The research hypotheses are based on data collected from 159 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1393 to 1398. To analyze the data and test the hypotheses, a multivariate ...  بیشتر

11. زمان‌بندی ساعات کاری دبیران در مدارس شهرستان تربت جام با استفاده از الگوریتم ژنتیک تطبیقی

حمیدرضا یوسف زاده؛ مهدی معصومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1400

چکیده
  زمان‌بندی بهینه اختصاص دبیران به مدارس یک نمونه‌ برنامه‌ریزی ریاضی است. هر سال، پیش از شروع سال تحصیلی کارشناسان مربوط در مناطق آموزشی وزارت آموزش و پرورش موظفند کلیه دبیران را برمبنای صلاحیت کاری رتبه‌بندی نموده و با توجه به نیاز مدارس اختصاص دهند. با توجه به تعدد مدارس و تنوع واحدهای درسی، هر منطقه آموزشی با حجم بالای ساعات آموزشی ...  بیشتر