نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

بازار مسکن در ایران از دو جنبه حائز اهمیت است. نخست از بُعد اقتصاد کلان؛ زیرا صنعت ساختمان یکی از صنایع زیربنایی در کشور به‌حساب می‌آید که نگاهی به پیشینه مسکن ایران، حاکی از آن است که این بازار، متأثر از ساختار اقتصادی کشور، از الگوی خاصی پیروی می‌کند. این الگو در دهه‌های گذشته بر تحولات عرضه و تقاضای مسکن، حاکم بوده است. هدف این پژوهش ارزیابی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در پنج ماه اول ساال 1400 است. بدین منظور، کارایی مناطق بیست و دوگانۀ شهر تهران با مدل‌های رتبه‌بندی CCR خروجی‌محور از طریق نرم‌افزار گَمز تعیین و با مدل اندِرسِن و پیتِرسِن، رتبه‌بندی شدند. با وجود تقاضای جامعه برای اطلاع از کم‌و‌کیف این بازار، در این پژوهش تلاش شده است که به‌کمک روش تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل‌های قابل اتکایی سنجیده شود. نتایج حاصل می‌تواند درتصمیم‌گیری برای امور در راستای هر چه بیشتر و بهتر ارائه دادن خدمات و رضایت شهروندان، مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of housing market developments in Tehran in the first five months of 1400 by data envelopment analysis approach

نویسندگان [English]

  • Saeed Papi
  • Saeid Mehrabian

Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The housing market in Iran is important in two ways. First from the macroeconomic dimension; Because the construction industry is one of the infrastructure industries in the country, a look at the history of housing in Iran shows that this market, influenced by the economic structure of the country, follows a certain pattern. This pattern has dominated housing supply and demand developments in recent decades. The purpose of this study is to evaluate the developments in the housing market in Tehran in the first five months of 1400. For this purpose, the efficiency of the twenty-two districts of Tehran was determined by output-oriented CCR rating models through Gomez software and were ranked by Anderson and Petersen models. Despite the public demand for information about the quality of this market, in this study, an attempt has been made to measure reliable analysis using data envelopment analysis method. The results can be effective in making decisions in order to provide more and better services and citizen satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis
  • housing market
  • performance appraisal
  • efficiency
  • ranking